KOHDE

Omasairaala

  • Laajuus: 6000 m2
  • Vuosi: 2014
  • Peruskorjaus
  • Käyttötarkoitusmuutos

Kaksivaiheisessa rakennushankkeessa toteutimme kokonaan uuden sairaalan olemassa oleviin tiloihin. Toimimme hankkeen projektinjohtourakoitsijana ja päätoteuttajana. Hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuttua sairaalatoiminnot otettiin käyttöön ja aloitimme hankkeen toisen vaiheen. Rakentaminen sairaalatoimintojen kanssa samanaikaisesti loi omat haasteensa projektille, joista selvisimme tarkalla, mutta tarpeen tullen joustavalla aikataululla.

Rakentaminen sairaalatoimintojen kanssa samanaikaisesti vaati tarkkaa aikatauluttamista