Kokonaisvaltaista
osaamista
ja palvelua.

Vuosien kokemus ja lukemattomat erilaiset projektit ovat tehneet meistä korjausrakentamisen ammattilaisen. Kokonaisvaltaisen näkemyksemme ja palveluasenteemme ansiosta pystymme tarjoamaan positiivisen asiakaskokemuksen ja erinomaisen lopputuloksen.

Olemme kehittäneet jo 20 vuotta prosessejamme ja järjestelmiämme vastaamaan erilaisiin projekti- ja urakkamalleihin. Osaamme toimia sekä isoissa että pieneissä projekteissa turvallisesti, aikataulussa ja budjetissa pysyen monella eri urakkamallilla.

Palvelemme monipuolisesti

Finrem tuottaa asiakkaalle arvoa heti ensitapaamisesta lähtien ja pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset koko rakennusprosessin aikana. Se on nykyaikaisen rakentamisen perustavaa laatua oleva periaate. Pitkä kokemus on luonut toiminnallemme raamit, joiden sisällä pystymme reagoimaan ketterästi asiakkaan tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Näin varmistamme aina laadukkaan lopputuloksen.

Palvelemme useilla korjausrakentamisen alueilla. Painopiste meillä on peruskorjauksessa sekä toimitila- ja kiinteistömuutoksissa. Teemme jatkuvasti myös erityisosaamista vaativia kohteita kuten teollisuuskiinteistöjä, arvokiinteistöjä, päiväkoteja ja kuntosaleja – toimimme siis hyvin monimuotoisesti. Toimimme aina pääurakoitsijana ja hoidamme urakkakokonaisuudet sisältäen myös LVISA-urakoinnit.

PERUSKORJAUKSET

Meillä on laajaa peruskorjausosaamista, mutta olemme keskittyneet erityisesti vaativiin rakennushankkeisiin. Todisteena osaamisesta meilllä onkin mm. RALA-pätevyys historiallisten arvokohteiden korjauksessa ja entistämisessä.

TOIMITILA- JA KÄYTTÖTARKOITUSMUUTOKSET

Muutetaanko tilasi palvelemaan paremmin nykypäivän vaatimuksia vai annetaanko käyttötarkoitusmuutoksen myötä tiloillesi kokonaan uusi elämä? Viisaalla korjausrakentamisella kiinteistön elinkaarta voidaan pidentää.

KIINTEISTÖMUUTOKSET JA
-KEHITYSTYÖHANKKEET

Toteutamme kiinteistökehitystyöhankkeita sekä -muutöstöitä  kokonaisvaltaisesti tarpeidenne mukaisesti. Olemme mukana muuttamassa kohteita entistä toimivimmiksi ja edesauttamassa kiinteistöjen arvon nousua.

SISÄILMA- JA VAHINKOKORJAUKSET

Selvitämme sisäilmaongelmien syyt ja teemme tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vahinkokorjaukset alkavat aina kartoituksella ja määriteltyjen toimenpiteiden yhteydessä on hyvä mahdollisuus parantaa myös kohteen toiminnallisuuksia.

KATTO- JA JULKISIVUKORJAUKSET

Julkisivut ovat näkyvin osa talon arkkitehtuuria. Modernisoimme tekniikan nykypäivän vaatimusten mukaisesti alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. Julkisivun ja katon kuntoa on hyvä seurata ja reagoida niissä esiintyviin poikkeamiin.

PUITEKUMPPANUUDET JA PIENTYÖT

Myös sopimusasioissa hyvin tehty perusta antaa selkeät suuntaviivat tehokkaalle yhteistyölle tuleviin projekteihin ja solmimmekin mielellämme puitekumppanuuksia.

Teemme myös pientöitä useille asiakkaille ilman puitekumppanuutta.

OLOSUHDESEURANTA

Kiinteistön rakenteiden ja olosuhteiden reaaliaikainen seuranta sekä raportointi varmistaa laadukkaan lopputuloksen ja antaa ennakoitavuutta mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin.

Sopiva urakkamuoto

Käytettävä urakkamuoto luonnollisesti vaihtelee kohteen tyypistä ja tilanteesta riippuen. Olemme tottuneet toimimaan niin kiinteähintaisten, tavoitehintaisten, projektinjohto-, kuin laskutusurakkamallien mukaan. Toiminnan läpinäkyvyys ja ajantasainen raportointi varmistavat sen, että kumppanit tietävät koko ajan tarkalleen projektin tilanteen.